Information om TaxiPass

Sverige behöver ett TaxiPass

Utvecklingen inom teknik och kommunikation har gjort Sverige rundare. Lättframkomliga kommunikationsvägar har öppnats både tekniskt och färdmässigt. Detta i sin tur ställer allt större krav på samarbete och informationsutbyte mellan olika taxiföretag. Behov och förutsättningar för taxikunder och taxiföretag är dock mycket skiftande över hela Sverige. För de kunder som reser utanför den egna orten och som har behov av en rikstäckande lösning, känns det angeläget att höja servicenivån och erbjuda större kontinuitet och valmöjligheter. Sverige behöver ett TaxiPass!

För att möta de nya kraven erbjuds både kortutgivande och icke kortutgivande beställningscentraler ett samarbete för att möta kraven. Samarbetet gäller de resor som sker med bilar som tillhör annat taxiföretag än det som utgivit "taxikortet" det vill säga huvudsakligen resor utanför den egna orten. TaxiPass Card Service AB kommer att fungera som ett nav för kortinlösen.

Exempel: En kund som har ett Taxi Stockholm Företagskort kan åka i Göteborg eller annan ansluten ort med kortet. Uppgifter om resan sänds av beställningscentral för transportören till TaxiPass Card Service AB, som ser till att Taxi Stockholm fakturerar sin kund och sänder ersättning för resan till transportören (beställningscentralen). Andra kunder med Taxi Göteborgs eller andra orters "taxikort" har samtidigt åkt i Stockholm. På samma sätt sänder Stockholm uppgifter om resorna till TaxiPass Card Service AB. Ett sinnrikt system ser till att avräkning sker och pengaflödet regleras mellan de olika beställningscentralerna.

Vad är det för nytt och bra med TaxiPass?

Svaret är de möjligheter som Internet medger. Ett system har byggts upp med ett ansikte utåt i form av en hemsida på Internet. Kommunikationsvägarna är billiga och snabba. En samarbetspartner behöver tillgång till dator, modem och internetabonnemang. Kommunikationen över Internet är skyddad med kryptering. Tillgång till information och data kan göras smidig och anpassad till behoven. Nuvarande dyra manuella rutiner kan automatiseras. Vid taxametertömning skapas filer direkt anpassade för att skickas vidare till TaxiPass Card Service AB.

Vad innebär TaxiPass från förarens perspektiv?

För att gälla som ett TaxiPass är de "taxikort" som tillhör anslutna samarbetspartners försedda med ett kännetecken i form av en logotype. Så är exempelvis Taxi Stockholms nya Företagskort försett med denna logotype. Det räcker med att se efter om de kort som är utgivna av andra taxiföretag är försedda med TaxiPass-symbolen för att de skall vara giltiga. På samma sätt kan förare hos andra taxiföretag se efter om Taxi Stockholms kort har rätt symbol. Risken för att ta emot ogiltiga taxikort minskar. Även bilarna förses med en TaxiPass-dekal till vägledning för kunderna.

Vad innebär TaxiPass för kunden?

Kunden ges större möjligheter att använda sitt taxikort hos andra taxiföretag (huvudsakligen på andra orter) och faktureringen sker fortfarande från kortutgivaren. Kunden får också lättare att hitta bilar anslutna till TaxiPass genom att logotypen finns i form av dekal på bilen. TaxiPass-symbolen blir en trygghet för att välja seriösa taxiföretag och en kvalitetsstämpel.

Mervärden utöver TaxiPass-samarbetet

TaxiPass Card Service AB erbjuder också kortinlösen för alla konventionella kort som exempelvis Eurocard, VISA. Insändning av korttransaktioner sker på liknande sätt som TaxiPass. Genom stora volymer kan bra avtal träffas mellan TaxiPass Card Service AB och central kortinlösare på banknivå. Beställningscentraler erbjuds genom TaxiPass Card Service AB kortinlösenavtal vars innehåll är konkurrenskraftigt i förhållande till deras nuvarande.

Priser

Särskild prislista finns.

Vid prisjämförelse tänk på att ta med de fasta avgifter som utgår för olika tjänster.

© 2023 Taxipass  - En del av Cabonline Group